-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۲۴, پنجشنبه

خوشحالی از فروپاشی شوروی، بی قلبی و بازگرداندن دوره شوروی، بی عقلی است!

یکی از ویژگی های رئیس جمهور روسیه "پوتین" در سخنرانی ها و مصاحبه هایش، جملات کوتاه و پر معنائی است که به قول ما ایرانی ها "می پراند". حتی در مذاکرات رسمی و دیپلماتیک.

مثلا درباره سیل مهاجرین سوری و عراقی به طرف اروپا و در اوج نگرانی های رهبران آلمان، در یک جلسه رسمی گفت "کاشا را پختید، حالا بخورید! "کاشا" یک نوع فرینی است.

یکبار در پاسخ به آنها که خواهان بازگشت اتحاد شوروی بودند گفت "آن که از فروپاشی شوروی خوشحال است،  قلب ندارد و آن که می خواهد گذشته را بازگرداند عقل ندارد". اخیرا هم در آستانه اجلاس شانگهای در یک مصاحبه نظر او را درباره خطرات جنگ سوم جهانی پرسیدند و او گفت: همان که اینشتین گفت: "جنگ چهارم جهانی با چوب و سنگ خواهد بود!"

و این یعنی جنگ جهانی سوم، پایان تمدن بشری خواهد بود و جهان به عصر حجر باز خواهد گشت.