-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۲۲, سه‌شنبه

دکترغنی به خرقه مبارک چه کار دارد؟

دکترغنی را چه کسی مشوره داد که مثل ملاعمر، برود سراغ خرقه مبارک در قندهار!؟ ملاعمر دقیقاً روی سناریوی آی اس آی جلو حرکت می کرد. ملاعمر خرقه را به تن کرد تا راه اندازی جوی خون ولایت به ولایت را طبق اجندای پاکستان توجیه شرعی کند. دکترغنی از خزیدن مشکوک و به دور از چشم دوربین ها برای چه کاری رفت؟ طبعاً دعایی ناقصی خواند ( مثل قیاس امام حسین نواسه خدا). این نمایش، گروه طالبان را معتقد نمی سازد که غنی یک مسلمان حقیقی است. افزون برین، اما دکتر غنی دانسته باشد که وی در حق سیاسیون و شخصیت های قندهاری بی مهری ها و اغماض هایی در پیش گرفت که یاد هیچ قندهاری نرفته است. قندهاری ها او را مستحق زعامت از آدرس قوم نمی دانند.