-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۱۱, جمعه

قیام در بدخشان: تلفن وزیر دفاع خاموش است


زلمی مجددی خبر داد که در بدخشان علیه طالب و داعش قیام شده اما معصوم استانکزی، برمک و وزیر دفاع تلفن شان را خاموش کرده اند.زلمی مجددی رئیس سابق اداره دهم امنیت ملی خبر داده است که بالاثر تلاش های وی در دره کران و منجان بدخشان برضد طالبان و داعش قیام مردمی آغاز شده و تمام پوسته هاي دشمن، بدون حمایت ارگان های امنیتی به دست قيام كننده گان فتح شده است. در یادداشت زلمی مجددی آمده است که رهبری قیام در دست این فرماندهان است:
۱.  قوماندان عبدالله مشهور به افسقال 
۲. قوماندان امان الدين 
۳. قوماندا ن قدم 
۴. ملا خالقداد 
۵. قوماندان زمان الدين
 ۶.  نذري 
۷. شريف 
۸- معلم بهادر 
۹.  قوماندان قربان
۱۰ محمد علي 
۱۱. عاشور محمد
 ۱۲.  قوماندان ابراهيم و قوماندان ليلا.


مجددی گفته است که هیچ یک از مقامات نظامی و دولتی به تماس های تلفونی وی پاسخ نمی دهند. وی گفته است در دیدار روز چهارشنبه با وزیر دفاع وعده کمک به قیام کننده های بدخشان داده شده بود اما اکنون تلفن وزیر دفاع خاموش است. مجددی گفته است که به معصوم استانکزی و وزیر داخله تلفن زدم، پیام گذاشتم. به وزیر دفاع بار بار تماس گرفتم، مسیج گذاشتم اما هیچ پاسخی نیامده است.
وی گفته است اگر به قیام کننده ها کمک نرسد احتمال قتل عام همه آن ها وجود دارد.