-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۸, جمعه

اشتباه دوامدار شگوفه دانش

در طلوع نیوز، بحث شگوفه دانش را با جنرال نبی قاطع و سخنگوی وزارت دفاع تماشا کردم. شگوفه دانش با این روش پریزنتیشن متاسفانه هم بر کلمات بیش از حد فشار می آورد، هم خودش را خسته می کند، هم بینده را، هم به جای سوال صریح و کوتاه، مثل آن است که بخشی از یک بیانیه را به طرف مقابل قرائت می کند. او از نظر روانی گویا دلهره دارد که مبادا حضورش کمرنگ یا فراموش شود. او نباید معلوماتی را که از یک رسانه گرفته دو باره خوانی کند. گذشته ازین، این نبی خان قاطع به شکل اسفباری چاپلوس و قرض بده لفظی است. بی جهت، به دکترغنی تضرع می کرد که دو باره به وظیفه برگردد. این چنین آدم با مناعتی شاریده، آیا در برابر دشمن وطن ایستاده گی خواهد کرد؟ حیف کلمه قاطع که او در پسوند نامش گزیده است.