-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۱۴, دوشنبه

حامد کرزی در باشگاه مخالفان دکتاتور کابل ظاهر شد

بدون مشارکت سیاسیون پشتون، لگام دکتاتور نو مسلمان در ارگ کشیده نخواهد شد.خبر می رسد که حامد کرزی سرانجام به باشگاه مخالفان دکترغنی پیوسته است.
جلسات رهبران سیاسی و سازمان های منتقد حکومت کابل در روز های اخیر، بحث های جدی تری را آغاز کرده اند که هدف از آن، ایجاد شرایط لازم برای اجماع مشترک علیه شراندازی و نفاق افگنی های حلقه وفادار به دکترغنی است.  ۲۷ جریان سیاسی مخالف سیاست های مسموم دکترغنی سرگرم مشورت و رایزنی اند تا چه گونه دکتاتور نو ظهور در ارگ را متوقف کنند.

حامد کرزی بعد از دیدار با سفیر امریکا در کابل، ظاهراْ در تلاش تشکیل یک ائتلاف اضطراری و گستردۀ مخالفان حکومت غنی است که سیاست خطرناک جنگ قومی خانه به خانه را به عنوان اجندای رسمی به هدف بقا در قدرت در پیش گرفته است. هرچند کوهی از پرونده ها و انتقادات دررابطه با دورۀ ریاست جمهوری کرزی وجود دارد، اما حرکت وی برای کشیدن لگام دیسانتی های جدید در ارگ یک گام به جلو شمرده می شود.

سیاسیون حاضر در مجلس بر راه اندازی یک جرگه بزرگ برای سلب صلاحیت غنی- اتمر اتفاق نظر دارند. حلقۀ نفرت و انزجار بر ضد حلقه کوچک دیسانت شده در ارگ، روز تا روز تنگ تر می شود و سوال نجات از یک جنگ قومی تزریقی از هر سو شنیده می شود. به نظر می رسد که همه جناح ها به خصوص رهبران سیاسی پشتون به طور واضح نتیجه گرفته اند که برای لگام زدن دکتاتور خود محور دیوانه صفت ساکن ارگ از همه اول تر باید رهبران سیاسی قوم پشتون دست به کار شوند. یکی از محاسبه های نفاق افگنان درارگ آن است که زمینه را طوری مساعد کنند که گروه های متفرق غیر پشتون علیه دولت دست به تهدیدات بزنند. از آن جایی که درین بازی ضد ملی، روی حساسیت های قومی، آگاهانه و سخت خائنانه سرمایه گزاری کرده، حرکت و تقابل رهبران و جریان های غیر پشتون، نتیجه ای جز این ندارد که یک انگیزه منفی و ساخته گی را به نفع دکتاتور حرف نا شنو چاق کرده و برعمر فاجعه جاری می افزاید.