-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۲۳, چهارشنبه

احتمال نهایی شدن توافق بین پاکستان و امریکا

ارگ از حل مشکل «تاریخی» بین افغانستان و پاکستان سخن گفت.
ارگ اعلام کرد که در آستانه حل «مشکل تاریخی» با پاکستان قرار گرفته است. حل مشکل بنیادی، از نظر پاکستان دو چیز است: بستن پروندۀ دیورند و استقرار یک «حکومت دوست درکابل» .

اما تا این دم، هیچ کسی از جرئیات چیزی که دولت کابل آن را "پلان عمل افغانستان- پاکستان برای صلح و همبستگی" نام گذاری کرده، اطلاع ندارد.  در کل قضیه، می توان مسایل اصلی را که در مذاکرات پس پرده در جریان بوده، از روی اظهارات و آمد و رفت های رسمی در نظر مجسم کرد. ازین رو، می توان گفت که بین امریکا و پاکستان به طور قطع تعامل تازه و تاریخی صورت گرفته است که واگذاری گسترۀ قبایلی آنسوی سرحد در قیمومیت مستقیم اردو و نظام حکومتی پاکستان از مصادیق برجستۀ آن است.
گام بعدی، توافق روی گذار طالبان از فعالیت های صرفاً جنگی به مشارکت سیاسی در نظام سیاسی آینده در کابل است که فرایند آن هم اکنون شروع شده و حکومت کابل که خود به عنوان شعبه ای در سیاست آسیایی امریکا حساب می شود، در اجرای این برنامه متعهد است. معلوم نیست که افغانستان در ازاء این امتیازی که به پاکستان می دهد، چه چیزی را قرار است به دست بیاورد. پیروزی این مرحله از کار را هیچ نیرویی نمی تواند ضمانت کند. 
 پاکستان بدین وسیله به «رؤیای عمق استراتیژیک» خویش تقرب کرده است.
بعد از حل بحران کوریا، امریکا نیاز به حل بحران ( هرچند موقتی) با پاکستان وطالبان دارد تا همه ظرفیت ها را در مبارزه علیه رژیم ایران به کار اندازد. تقابل امریکا و ایران درمیدان افغانستان امری ناگزیر است. با خاموش کردن ماشین جنگی طالبان، داعش در صحنه باقی می ماند که می توان این نیروی مخرب را به هرجایی که کوردینه شود، انتقال داد.