-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۱۶, چهارشنبه

خواستار برکناری اتمر بود؛ اتمر وظیفه اش را گرفت!

دپلومات های غربی در دیدار با صلاح الدین ربانی یو دکترعبدالله ( ظاهراً) توصیه می کنند که از کشیدن ریش دکترغنی دست نگهدارید تا دوره اش به پایان برود. این ها هم بچه های سر به راه  و حرف شنو هستند. اما غنی- اتمر آدم های واقع گرا و مصممی اند. هیچ فرصتی را برای انجام امری که مطلوب می دانند از دست نمی دهند؛ مثلاً صلاح الدین ربانی که آشکارا خواستار برکناری اتمر بود، اکنون وظیفه اش به حیث وزیر خارجه را عملاً به نفع حنیف اتمر از دست داده است.
این حنیف اتمر است که به تنهایی به سفر چین، ایران، عربستان، مسکو و اسلام آباد می رود.

دولت کنونی، شرکای به ظاهر پنجاه درصدی خود را برکنار کرده اند اما به جای آن که آنان را در حصر نگهدارند از روی لطف و کرم، به آنان اجازه می دهند که به سفرهای خارجی بی هدف بروند و کیف کنند. فلسفه زوال یا بقای پدیده ها ازین قرار است.