-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۱, جمعه

مذاکره رژیم با آمریکا؛ گول این ترفندها را نخورید


علی اکبر امیدمهر دیپلمات ایرانی پناهنده به غرب

کلک های آخوندی - سپاهی و جنگ زرگری رژیم، جهت تعدیل شرایط آمریکا در مذاکرات غیر مستقیم فیمابین:
در قسمتی از پیام واصله مبارزین از داخل آمده است:در گفتگوهای غیر مستقیم رژیم با مقامات آمریکایی،تعدادی از شروط دوازده گانه وزیر خارجه آمریکا ،پذیرفته شده و در مورد بقیه، نماینده وزارتخارجه رژیم گفته است.که ورود به این مرحله،خط قرمز و شرعی (بعنوان یک فتوی دهنده) رهبر، در راس اصولگرایان ،بوده و دولت روحانی،قادر به مقاومت در مقابل مخالفت آنان نخواهد بود و سقوط خواهد کرد.در نتیجه سه سناریو ،برای مجاب کردن کاخ سفید به تعدیل خواسته هایش،باجرا در آورده اند و قرارست .سناریوهای دیگری متعاقبا اجرا شود:
1-اینکه برخی از نمایندگان مجلس رژیم مجبور شده اند،رای خود در مورد تصویب fatf (طرح مقابله با پولشوئی و تامین مالی تروریسم) را پس گرفته و آنرا دو ماه مسکوت بگذارند.بخاطرپیامک های تهدید آمیز اصولگرایان،مبنی بر اینکه در صورت تصویب این طرح ،تا دو ماه دیگر دولت روحانی و مجلس ساقط میشود،بوده و کاملا یک سناریو و جنگ زرگری در مقابل این رویداد است.
2-تکرار خبر و گزارش مکرر در رسانه های رژیم در مورد مشاجره و برخور لفظی قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس با حسن روحانی،که این خبر بطور مرتب بزرگنمایی و آگراندیسمان میشود و عمال رژیم در خارج نیز روی این برخورد های قلابی بطور مرتب خبر و تفسیر به آنتن ها میفرستند.
3-مخالفت شدید جعفری فرمانده سپاه با نامه ای که اصلاح طلبان رژیم در مورد مذاکره با آمریکا نوشته اند و پذیرش تلویحی تنها یک شرط از شروط آمریکا ،آنهم در مورد عدم موشک پرانی و عدم افزایش برد موشک ها.
توضیح ضروری: اصل این گزارش و ضمائم مستند مربوطه،در اختیار مقصد عالی گذاشته و توضیح داده شد.که جناحی بنام اصلاح طلب مطلقا وجود خارجی ندارد و تمامی مقامات رژیم در راس هرم قدرت تند رو و افراطی و زیر فرمان رهبر رژیم هستند و این قبیل نمایشات،جنگ زرگری برای کلاه گذاشتن بر سر مردم ایران و مقامات خارجی بخصوص مقامات آمریکاست.گول این ترفند ها و کلک های آخوندی را نخورید.