-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۹, شنبه

فاطمیون این بار در وطن خود خواهند جنگید

نخستین نشانه های جنگ جدید نیابتی که می تواند به جنگ مستقیم بین کشور های منطقه تغییر مسیر بدهد. 
ایلغار احتمالی دسته جات طالب که از چندین ولایت برای شکستن دروازه جاغوری، «جمع سی» کرده اند، یک پروژه خونبار و جدید است. دولت کابل باید ازین پروژه خودش را کنار بکشد. با اشتعال این جنگ، حوزه هزاره جات مانند شمال افغانستان به میدانگاه جنگی تبدیل می شود؛ اما پایان آن جنگ در توان هیچ نیروی داخلی نخواهد بود.
از زاویه مسایل داخلی، همسویی دولت کابل با جنگ احتمالی برای تصرف جاغوری، یک جنگ انتخاباتی کثیف است.

 از نظر ملحوظات منطقه ای، عربستان و حکمتیار درتبانی با تیم ارگ، درعقب این تهاجم جدید قرار دارند. اگر جنگی آغاز شود، قراردادی به نام انتخابات ( دست کم انتخابات پارلمانی) به هم می خورد. اگر درازا و پهنای این جنگ تا اتمام موعدی که از سوی امریکا برای به صفر رساندن واردات نفت ایران تعیین شده، تا حواشی مرز های ایران تسری یابد، ایرانی ها صد درصد وارد جنگ خواهند شد مگر نه در خاک خود شان؛ بلکه در چندین ولایت افغانستان و با داخل کردن واحد های ضربتی موسوم به فاطمیون در مزارشریف، هرات، غزنی و فراه، و ابعاد جنگ، خصلت منطقه ای به خود می گیرد.

محور جنگ فاطمیون از سوریه به افغانستان عوض می شود و بدون پرده پوشی، این استدلال منطقی، ورد زبان سیاسیون و رسانه ها می شود که رزم جویان فاطمیون، مانند داعش، القاعده وبخشی از طالبان، اتباع خارجی نیستند؛ بلکه فرزندان افغانستان اند که از بهر دفاع از زنده گی و هستی خویش به جنگ مجبور شده اند. آنگاه این مساله خود به خود مطرح می شود که  مصلحت عمومی کشور می طلبد که مانند طالبان با آنان ( جنگجویان فاطمیون) نیز مذاکرات صلح بین الاافغانی انجام بگیرد و رهبران شان در حکومت شریک شوند. چرا که نه؟ مگرکدام آدرسی است که این نسخه را باطل کند که فاطمیون فرزندان افغانستان نیستند وطالبان فرزندان افغان اند؟
هرگاه این تجمع طالبان سازماندهی پیش قدمانه از سوی سپاه قدس در تبانی با طالبان و پاکستان باشد، اتحاد طالبان و فاطمیون را نیز در پی خواهد داشت.