-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۱۶, چهارشنبه

بازار گرم حامد کرزی

دفترحامد کرزی از دیدار وی با سفیر انگلیس خبر داده است. بحران انتخاباتی و ساختار حکومت آینده مورد بحث بوده است. کرزی در شرایط حاضر در موقعیتی مشابه عبدالرحمان خان ( بعد از خروج جنرال رابرتس و بالا گیری جنگ سراسری) است. او مناسب ترین عامل حفظ موازنه بین نیروهای داخلی و منطقه ای تشخیص داده شده است. راه دیگری اگر وجود داشته باشد، همانا شدت عمل نظامی پرخرج است که امریکا تمایلی به آن ندارد و اروپا اراده و توان ورود به فصل گسترده جنگ در افغانستان را ندارد.