-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۲۷, یکشنبهتادامیچی یاماموتو نمایندۀ سازمان ملل متحد در افغانستان در مقاله ای منتشره در واشنگتن پست، آتش بس سه روزه بین طالب و دولت کابل را حادثه بی سابقه توصیف کرده و گفته است که اکنون روزنه ای صلح در افغانستان باز شده است. 

یاماموتو گفته که وی باور قوی دارد که روزنۀ برای صلح در افغانستان در حال گشایش است و یک معامله صلح از میان امواج گردو غبار جنگ درحال شکل گیری است.  
.