-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۲۵, جمعه

از خبط های تاریخی دکترغنی

دکترغنی با پشت پا زدن مانند دولت های قبلی در 26 سال اخیر، مصلحت شخصی و قومی را فدای امر نظام سازی و «شایسته سالاری» کرد. از جمله معرفی شینکی کروخیل به حیث سفیر در مهم ترین کشور ( کانادا) فضاحت های زیادی را به وجود آورد. شینکی به حدی ناتوان و درمانده است که گاه، مانند یک خانم آمده از پشت تنور با دستگاه دپلوماسی مملکت بازی کرده است. 
حالا هم شنیده می شود که برای برداشتن سهم دو باره از کیک ولسی جرگه از خیر سفارت گذشته و در به در در کابل سرگردان است. البته دکترعبدالله نیز ازین منظر میدان را از غنی ربوده است.