-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۷, پنجشنبه

توسعه ورزش هم پا با گسترش بحران و جنگ در افغانستان


به نوشته روزنامه ایکونومیک تایمز از زمان سقوط رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱، مکان‌های پرورش اندام در هر بخش کابل ایجاد شده‌است. روزنامه می‌نویسد، با وخیم تر شدن وضعیت امنیتی، رفتن مردان جوان به جیم افزایش یافته‌است. روزنامه به نقل از حارث محمدی، یک قهرمان پرورش اندام و مربی یک جیم در کابل نوشته‌است، پرورش اندام ورزش دلخواه هر مرد جوان است.

به گفته محمدی ۲۵ ساله، با وصف افزایش بمبگذاری‌ها و حمله‌های مرگبار زنده‌گی پیش می‌رود و هر جوان در افغانستان می‌خواهد بدن زیبا داشته باشد.