-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۱۹, شنبه

چرا خامنه ای این بار سخنانش را از روی خط می خواند؟

 
 
کسانی که سخنرانی آقای خامنه ای را در دیدار با سران و کارگزاران نظام که در آن آماده باش تولید اتمی در پاسخ به لغو برجام از سوی ترامپ را داد به دقت دیده و شنیده اند، قطعا به دو نکته توجه کرده اند. نخست آن که رهبر جمهوری اسلامی اگر در گذشته تکه کاغذی در دست داشت و سر فصلی را می خواند و سپس حرف هائی می زد اینبار متن نوشته شده ای را از روی کاغذ با دقت می خواند. این پدیده دو علت داشت.
الف- حرفی اضافه بر آنچه قبول کرده نزند و دردسری بر دردسرهای کنونی مملکت اضافه نکند
ب- فراتر از چارچوب تنظیم شده در اتاق بحران سخن نگوید. این اتاق آنگونه که خبرش به ما نیز رسیده، در روزهای اخیر و بدنبال لغو برجام از سوی امریکا تشکیل شده است.
و اما نکته دوم. این نکته همان اشاره بسیار کوتاه و گذرائی بود که ایشان درباره هدف امریکا از تحریم ها بر زبان آورد و زود از آن عبور کرد. وی گفت که هدف امریکا شورش در ایران است.
ایشان از روی "شورش" زود پرید زیرا این دیگر ربطی به تلگرام و منافقین و دست های خارجی و این نوع بهانه ها نداشت و ضمنا نفس "شورش" قبول و اعلام شد. حال سئوال اساسی اینست که این شورش که زمینه خارجی آن تحریم هاست، زمینه داخلی آن چیست؟ علاوه بر فقر و تفاوت عمیق طبقاتی و خشم و نفرت مردم از کل نظام، کسانی نیز در داخل و در لباس خیرخواهی نفت بر آتش شورش نمی ریزند؟