-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۲۱, دوشنبه

حلیم تنویر: عبدالله درحضور غنی، خندان و درحضور دیگران منتقد است

حلیم تنویر از طرفداران ( دیرهنگام) سردار داوود خان در بحثی که از شبکه آریانا انتشار می یافت، با اشاره به اعتراض شیربرنجی دکتر عبدالله نسبت به برکناری علی احمد عثمانی وزیر آب و انرژی هشدار داد که عبدالله بهتر مراقب گفتار خود باشد که زمانی ممکن است از گفته هایش جوابده باشد! او گفت عبدالله دو چهره دارد. چهره تسلیم و خندان در برابر غنی و چهرۀ مخالف در محضر دیگران. تنویر با اشاره به عطا محمد نور اظهار داشت که داستان پتکه کردن ها تمام شده و هر یک ازین ها دنبال نجات سرمایه های خود هستند.