-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۱۴, دوشنبه

جنایت کاران جنگی درشعبه تذکره/ بغلان

نمیدانم به کی شکایت کنم واز کی حمایت بخواهم ؟!

شکایت نامۀ هاورن سمرقندی


روستای سمرقندی و دیگر روستا های طرفدار من تحت تحریم اداره ثبت احوال نفوس قرار گرفته است و یک شخصی که مربوط جنایت کاران محلی است مسوول ثبت و احوال نفوس ولسوالی خوست ولایت بغلان میباشد؛ تا حالا تمام توان خودرا به کار بسته است تا به روستای زادگاه من یعنی سمرقندی و دیگر روستا های متحد من تذکره توزیع نکند؛ این فرد بی وجدان توسط حلقات مافیایی و جنایت کاران محلی حمایت میشود ؛ من از تمام دوستان و انسان های با شرف تمنا دارم که این انسان پست فطرت را وادار کنند که به قانون احترام کند و دست از حمایت جنایت کاران بردارد. از والی ولایت بغلان خواهشمندم هرچه زود تر این انسان شرف باخته را برکنار ویک فرد بر طرف را برگزیند .