-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۲۱, دوشنبه

امکان لغو قرار داد هایی که علی احمد عثمانی امضاء کرده وجود دارد. برخی منابع در ارگ به عثمانی مشکوک شده اند که در برابر ایرانی ها مماشات راه انداخته و شرایط قرار داد های زیربنایی را با رعایت نظرات آنان تنظیم می کند.