-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۱۱, جمعه

از قراین و مدارک نه چندان مشهود ( البته تا فعلاْ) بر می آید که دولت انتقالی ایران آینده در کابل تشکیل شده و به طرف تهران حرکت خواهد کرد.