-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۶, چهارشنبه

اعجاز کلمات/ روزی شاهد بازی فوتبال ایران- اسرائیل در تهران آزاد خواهیم بود

اشاره: متن گفتار کوتاه را برای نخست وزیر اسرائیل چقدر سلیس، فشرده و نافذ نگاشته اند. اگر به گپ باشد، غنی و عبدالله هم یک یک کندک نفر مشاورین دور خود جمع کرده اند.نخست وزیر اسرائیل در پیامی به مردم ایران: شما شجاعت خود در زمین فوتبال را ثابت کردید. و همچنین شجاعت خود را در خیابان های ایران به نمایش گذاشتید. یک روز بازی فوتبال تیم ایران و تیم اسرائیل را در تهران آزاد خواهم دید. آن روز همه ما پیروز خواهیم بود.
متن کامل:
تصور می کنید چقدر دشوار است جلوی گل زدن رونالدو را گرفت؟
من در گذشته فوتبال بازی می کردم و به شما می گویم، این تقریبا غیر ممکن است.
اما تیم ایران غیر ممکن را به اجرا رساند.
می خواهم به مردم ایران بگویم: شجاعت خود را در زمین فوتبال ثابت کردید.
و امروز همان شجاعت را در خیابان های ایران به نمایش گذاشتید.
ایران مشکلات بسیاری دارد: آلودگی هوا، کمبود آب، میلیاردها که خرج ترور می شود.
آیا می توانید تصور کنید که چه می شد اگر به جای به هدر دادن پول شما در سوریه و یمن،
و جنگ های غیر ضروری در خاورمیانه، حکومت ایران این پول را برای حل این مشکلات در ایران سرمایه گذاری می کرد؟

راه حل همه این مشکلات مردم ایران هستند.

به همین دلیل بعد از زلزله شدید، پیشنهاد کمک های پزشکی برای نجات جان ایرانیان را دادم.
به همین دلیل کانال تلگرام به زبان فارسی 
راه اندازی کردیم تا به کشاورزان ایرانی یاد بدهیم چگونه از منابع آبی حفاظت کنند.
و دقیقا به همین دلیل هرگز از صحبت کردن از صلح با مردم ایران دست نخواهم کشید.

یک روز، یک روز امیدوارم شاهد بازی مستقیم تیم فوتبال ایران با اسرائیل در تهران آزاد باشم.
در این روز همه ما پیروز خواهیم بود.