-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۱۶, چهارشنبه

جنگ اسلامی به جای جنگ امریکایی

اگر آن طوری اعلام شد، نیروهای ویژۀ امارات عربی به افغانستان گسیل شوند، ما به فصل جنگ های ذات البینی اسلامی پا می گذاریم. یعنی، ممکن است کشور های دیگر اسلامی از جمله عربستان و حوزه خیلج و شمال افریقا، با اعزام نیروهای نظامی به افغانستان، از نمونۀ امارات پیروی کنند.
اولین سودِ این دگرگونی ها آن است که فشار جنگ اسلام گرا های نیابتی، علیه «کفارامریکایی» رنگ می بازد. مهم ترین چیزی که اتفاق می افتد این است که مخارج جنگ افغانستان ( همانند جنگ سوریه)  نه از سوی خزانه امریکا، بلکه از بودجه کشور های اسلامی نظیر امارات، عربستان سعودی، و ... تأمین خواهد شد. سیاست اصلی ترمپ، کاهش مصارف جنگ های برون مرزی است که در هفده سال اخیر عمدتاً از خزانه امریکا پرداخته می شد. چیزی دیگر که اتفاق می افتد، نزدیک کردن جبهه جنگ اهل تسنن عقب دروازه ایران است.