-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۲۸, دوشنبه

ریش های تان را بتراشید و لذت ببرید

بهترین پند و اندرز داوود رهجو به طالبان
یک پیام با منفعت برای طالبان!
یکبار به گذشته های دیگران که از شما پیشقدم تر بودند و به اصطلاح جهاد میکردند بنیگرید . آمدند ریش ها را تراشیدند، لباس های شیک پوشیدند، بلند منزل ها خریدند، د دوبی خانه و شرکت ساختند، بندرهای تجارتی را اشغال کردند، زن های فراوان گرفتند، اولاد های خود را در خارج کشور برای تحصیل فرستادند، قدرت را در تمامی امورات دولتی بدست گرفتند، پارلمان را از خود ساختند، والی های ولایت ها شدند، ولسوالی ها را کنترول کردند و اینگونه ده ها مورد دیگر که نیازنیست بنویسم . 
شما نیز همان کار را کنید ریش های تان را بتراشید و لذت ببرید.