-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۳۰, چهارشنبه

یک مترجم انگلیسی به نام سنگ صبور که برای نظامیان امریکایی کار می کرد، روز سه شنبه در برنامه دیداری « افزایش» در شبکه دی هیل ظاهر شد و اظهار داشت که امریکا درافغانستان جنگ را با خته است. سنگ صبور حکومت کابل را متهم کرد که حقایق جاری درصحنه های جنگ را سانسور می کند. او از امریکا خواست که حمایت خود از حکومت تقلبی در کابل را متوقف کند.

سنگ صبور مدعی شد که امریکا در جنگ هفده ساله خود فقط به نفع یک گروه خاص وفادار مانده است. او گفت که امریکا می تواند  با اقوام دیگر از جمله تاجیک، ازبک و هزاره که برضد طالبان مبارزه می کنند ائتلاف کند. وی افزود که ایالات متحده در جنگ 17 ساله خود با طالبان به یک گروه خاص وفادار بوده است. او خطاب به امریکاییان گفت که شما هرگز به پیروزی دست نخواهید یافت مگر این که به جای حکومت، با مردم افغانستان دست اتحاد بدهید.