-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۵, سه‌شنبه

رژیم مانند غریقی به هر سو برای نجات چنگ می اندازد

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران از ایرانیانی که خارج از ایران زندگی می‌کنند خواسته "ارز" ( دالر، یورو، پوند و...) خود را به ایران بیاورند. او همچنین از ایرانیان داخل خواسته "ارز و طلای" خود را به بازار تزریق کنند.
به گزارش رسانه‌های ایران، آقای نوبخت گفت: "دولت که به دنبال تقویت پول ملی است نیاز به حمایت ملی دارد؛ انتظار از دولت به حق و به جاست، هیچ کاری دولت بدون حمایت ملت نمی تواند پیش ببرد."