-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۳۰, چهارشنبه

التماس رسمی امریکا از پاکستان


به نظر می رسد که پاکستان استراتیژی جدید ترمپ در امور جنوب آسیا را لگد مال کرده است.
 
 

 
به گزارش واشنگتن پست، جنرال اوستین اسکات امریکایی که به تازه گی از سوی ترمپ برای فرماندهی نیروهای امریکایی در افغانستان منصوب شده در محضر اعضای کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا گفت که پاکستان هرچند از گفت و گو های صلح با طالبان حمایت می کند اما همچنان به تامین مالی شورشیان طالبان ادامه می دهد.
 
وی گفت هنوز سطح انتظارات از پاکستان به خاطر پایان دادن به جنگ افغانستان بالا است مگر نیاز است که آن کشور درین زمینه بهتر همکاری و هم آهنگی خود را نشان دهد.
جنرال میلر در محضر قانون گزاران امریکا با اشاره به این که افغانستان با همسایه گان خشنی سروکار دارد گفت که پاکستان باید بخشی از راه حل افغانستان باشد و ما باید درین زمینه از پاکستان توقعات بالا داشته باشیم.

وی به مجلس سنای امریکا حرف مشکوک و سردرگمی را هم از زبان بیرون کرد، بدین شرح:
اگر امریکا جنگ را در افغانستان به تندی ادامه دهد، خیلی خطرناک است چرا که این کار سبب اتحاد داعش با القاعده شده و هردو علیه امریکا برنامه های خود را هم آهنگ می کنند!!

جنرال میلر به منظور حفظ فضای ترس تیغه سخن خود را به سوی افکار عمومی ( مالیه دهنده گان) کرد و گفت خروج ناگهانی امریکا از افغانستان همان نتیجه ای را به وجود می آورد که در سال ۲۰۱۵ در عراق اتفاق افتاد. سه سال پس از خروج امریکا، نیروهای عراقی از پا در آمدند، نیروهای بسیاری فراری یا تسلیم داعش شدند.