-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۱۱, جمعه

ویس برمک حلقۀ دار مسئولیت را به گردن خود نزدیک کرد


یک راه وجود دارد: تظاهرات گسترده برای برکناری برمک و معصوم استانکزی و مطالبه عمومی برای بازگرداندن رحمت الله «نبیل» به اداره امنیت ملیویس احمد برمک کارمند دیرپای انجو های بین المللی درافغانستان درگفت وگو با رادیو آزادی می‌گوید، در حال حاضر هم برخی‌ها در خانه‌های شخصی تروریست‌ها را نگهداری می‌کنند. بی دردی عمیق در اظهارات موصوف تعجب آور است.
وی بعد از حادثه چنین می فرماید:

"بررسی‌های ابتدایی جریان دارد، این باید ریشه یابی شود از طریق کمره‌ها دیده شود که این وسایط از کدام مسیر آمده، داخل شهر «کابل» در خانه‌ها و منازل شخصی کسانی‌که این تروریست‌ها را می پرورانند هنوز هم هستند، یا از خانه‌های آن‌ها بیرون شده یا از مسیر‌های مختلف از بیرون شهر آورده شده و این بررسی‌های همه جانبه را ضرورت دارد."
مطمئن باشید که بعد از «بررسی ها» هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. برمک مثل یک عابر شهری بی خبر از پس پرده استخاره می کند وفراموش کرده است که در کجای وظیفه رسمی ایستاده است.

از فحوای گفتار برمک خان استفهام می شود که نهاد کشف و استخبارات وزارت داخله همانند بخش های عملیاتی ریاست امنیت ملی در دوره محمد معصوم استانکزی، از کار افتاده و یا استقامت کار های شان در جهت دیگری توجیه شده است. ویس برمک با این بداهه گویی خبری در واقع حلقه دار مسئولیت را از نظر تاریخی به گردن خود نزدیک کرد. معصوم استانکزی اکنون به مصداق « به مه چی... ساحه مسئولیت ما نبود» قشنگ و راحت به اموراتی محرم مشغول است که «سرقوماندان اعلی!!» برایش محول کرده است.