-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۲۸, دوشنبه

خبری از زبان اخترابراهیمی، تروریست دولتی درز کرده است

منبع موثق
مجیب ضیاء گزارش کرد.
در جلسه‌ای که دیروز در وزارت داخله برگزار شده بودت یکی از اراکین بلند رتبه‌ای وزارت نگرانی خودت را از حضور نیروهای مسلح طالبان در شهر هلمند اظهار می‌دارد و می‌گوید: اگر طالبان شهر هلمند را بگیرد برای مردم چه پاسخ دهیم. اختر ابراهیمی معین امنیتی وزارت داخله می‌گوید: « برای مردم بگوید که این کار را داعش کرده است»