-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۱۸, جمعه

دکترعبدالله در لندن: در انتخابات سال آینده حضور خواهم داشت

دکترعبدالله پیشاپیش اعلام کرد که بعد از انتخابات سال آینده، با حریف انتخاباتی اش حکومت مشترک تشکیل خواهد داد.به گزارش چینل نیوز ایشیا، دکتر عبدالله روز پنجشنبه در لندن اعلام کرد که احتمال دارد در سال آینده بار دیگر در کارزار انتخاباتی وارد شده و با حریف انتخاباتی خود یک دولت مشترک تشکیل دهد. 
دکترعبدالله در پاسخ به یک سوال از سوی روزنامه نگار رویترز، مسأله ورود مجدد به صحنه انتخاباتی را رد نکرد و اظهار داشت که موضع خود درین باره را اعلام خواهد کرد.
عبدالله با شوخی گفت آیا اعلام نامزدی در انتخابات آینده درین جا ( لندن) کار درستی است؟ من نمی گویم چنین چیزی مطرح نیست اما تا کنون درین باره تصمیمی نگرفته ام.

دکترعبدالله اظهار داشت که یافتن یک راه مطمئن به هدف راه اندازی انتخاباتی که در آن بحران انتخاباتی گذشته تکرار نشود، برای امری حیاتی است. آرزوی ما این است. من نمی خواهم کسی این موضوع را نادیده گرفته و خطرات مشابه انتخابات گذشته را احیا کند. 
عبدالله با انتقاد از سازه تمرکز صلاحیت ها در دولت گفت: مشکل بنیادی در سیستم متمرکز همانا بروز چالش هایی است که ما در گذشته شاهد آن بودیم. دکترعبدالله در توجیه عقب نشینی اش از حالت برنده به حالت غیر برنده در انتخابات 2014 گفت:
این تصمیم شخصی من بود که برای ختم بحران خودم را کنار کشیدم تا مردم افغانستان به قبول تقسیم قدرت تشویق شوند اما این آن چیزی نبود که سیاست مداران در آینده چنین روشی را در پیش گیرند. وی گفت که نکته اساسی این است که افغانستان بدون وحدت بقایی نخواهد داشت.