-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۱۱, دوشنبه

تاج خیالی ریاست اجرائیه

استاد عطا محمد نور، دغدغه «تاج» ریاست اجرائیه را در سر دارد. مشارالیه نشانی «تاج» را فاش نکرده که این تاج در کجاست که نه عبدالله از آن خبر دارد، نه کسانی که اهداف خود را به پای عبدالله ریختند؟ تاج اگر چنین است، بی تاجی چه خواهد بود؟ صاحب یک سر بی کلاه، همیشه به طور خیالی شیفتۀ شاج شاهی است و هرکس حق دارد رؤیایی در سر بپروراند. رؤیای محض تا زمانی که در جمجمه زندانی است، قابل مصادره نیست اما مستعد مصادره به مطلوب هست.