-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۳۱, یکشنبه

جنرال دوستم را با کودتای داخلی ساقط می کنند

ارگ تا یکسره کردن کار جنرال دوستم، سوگند خورده و هیچ ضمانتی برای استقرار وی وجود ندارد.
هارون چخانسوری، یکی از اربابچه های ارگ گفت که روند درمان جنرال دوستم در ترکیه به پایان رسیده و او فردا به کابل خواهد آمد. یعنی سلامتی جنرال دوستم برای غنی- اتمر خیلی اهمیت داشته و خیزش تاریخی مردم در شمال، آن ها را نترسانده است.
ظاهراً علت ممانعت از فرودِ هواپیمای حامل معاون اول رسمی و قانونی به خاک مملکت در سال گذشته این بوده که غنی- اتمر نگران وضع بهداشت جنرال بوده اند و از روی روا داری (!) مصلحت دانسته بودند که جنرال بهتر است مدت بیشتری در ترکیه بماند تا صحتش بیخی خوب شود تا هرگاه به کابل بیاید، در صحنه دادگاه، بتواند روی پا ایستاده باشد و با صدای جهر از خودش در برابر پرونده ای دفاع کند که از روی صدق وصفا برایش پرداخته بودند!

«جلالتمآب» چخانسوری افزود که آقای دوستم با تمام اختیارات قانونی‌ به کارش به عنوان معاون اول رئیس جمهوری ادامه خواهد داد!
به راستی که ارادۀ خلق، در زمین واقعیت، هر حیله و غدر را معکوس ساخته؛ هر فارمول بندی را به هم زده و هر کژی را راست می کند.
از همین دو رویی و دروغ گویی ارگ استفهام می شود که نسبت به حضور جنرال نظر شان تغییر نکرده و به ملاحظه مشورت دوستان بین المللی و احتمال گسترش قیام های مردمی در شمال و کشانیدن آن به کابل، ترجیح داده اند که دوستم به کابل بیاید تا این بار در فرصتی معین، از نزدیک در دسترش شان باشد. در واکنش ارگ، رابطه میان قیام نوزده روزه صد ها هزار تن از باشنده گان شمال به ضرورت حضور جنرال دوستم درمعاونت اول ریاست جمهوری نادیده گرفته شد و چخانسوری برعکس گفت: پروندۀ مرتبط به ایشچی هنوز باز خواهد بود.
به این ترتیب، طناب توطئه را جمع نکرده اند. گروه نقیب الله فایق، شاکر کارگر و سید انور سادات به عنوان بدیل آماده شده است.