-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۲۷, چهارشنبه

امواج خیزش مردمی در شمال کم کم جدی تر شده و به شکستن چهارچوب های قرار دادی شروع کرده است. حکومت کابل ظاهراْ برای دست به کار شدن برای رفع بحران، وقت زیادی برای ادامه سکوت و بلاتکلیفی ندارد.