-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۱۶, شنبه

امرالله صالح شروع کرده است که راه خود را  کم کم از حکومت محمد اشرف غنی جدا کند؛ اما هنوز هم در تلاش حفظ یک تار خام است که نام اصلی این تارخام، تردید و یک حس متضاد پنجاه پنجاه است.