-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۲۳, شنبه

جلسه ای که ضد دکترغنی سازماندهی شد. با اشتراک:
اعضای جلسه
صلاح الدین ربانی
ضرار احمد مقبل عثمانی
گلبدین حکمتیار
انورالحق احدی
باتور دوستم
محمد یونس قانونی 
استاد محقق
گیلانی
این جلسه ظاهراْ روی یک طرح انتخاباتی به موافقه رسیده اند. اما یک چیز روشن است: گلبدین به نماینده گی از غنی و اتمر در جلسه حضور یافته است. مهم ترین نکته آن است که استاد سیاف و عمر داووزی درین جلسه حضور نداشتند.