-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۱۱, دوشنبه

مرد بی کینه، از تنفر خلق لذت می برددکترغنی یک مدیر اجرایی است. سناریویی را که همین گونه نوشته شده، ثمه به ثمه، بدون کینه عملی می کند. زوال قطعی اعتبار کمرنگ شدۀ دکترغنی و فرید حمیدی در ماجرای محاکمه رزاق وحیدی، شتاب گرفت.
مشارالیه اولی، حالا عادت کرده است که از تنفر خلق، چنان متلذذ شود که بی اختیار مشت تکان دهد و صدایش به شکل عجیبی ضرب بگیرد. اسناد اختلاس زاخیلوال وال، علنی در تلویزیون ها نمایش داده شد، یا پرونده میلیون ها دالری فاروق وردک از سوی تیم تحقیقاتی سیگار، حتی در کنگره امریکا مطرح شد؛ کابل بانک را یک گروه از معامله گران رده بالا و میانه، تخلیه کردند؛ اما غنی هیچ کسی را به دادگاه فرانخواند. 
غنی حتی یک تروریست خون آشام ( به طور نمونه، عوامل کشتار قول اردوی شاهین، شفاخانه نظامی کابل یا .... را از بهر حرمت به خون شهدای دفاع وطن و خانواده های شان، به دادگاه کش نکرده است. اما رزاق وحیدی را پیراهن پرخون حضرت عثمان کرده است. درین میان، نامه سرگشادۀ مملو از تضرع و نرم گردنی رزاق وحیدی به دکترغنی، به حدی تهوع آور است که حکمت چنین اقدامات دکترغنی را از ورای همین نامۀ عذر آلود می توان درک کرد.
این غدر ودغلی حتا یک آدم خُل یا احمق مادر زاد را هم نمی تواند گمراه کند. از قرار معلوم، رزاق وحیدی از سوی عبدالله یا محقق به وزارت راه یافته بود. غنی بی پایه ترین چهره ها را آماج می گیرد تا افراد پایه دار احساس لرز و اضطراب کنند. مگر آدم پایه داری هم وجود دارد؟ حرکت پله به پله تیم ارگ نشان از آن دارد که اگر سفارت امریکا جواز بداند، فردا نوبت محاکمۀ دکتر عبدالله خواهد بود.