-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۷, یکشنبه

تصور من از آینده ائتلاف نجات ۳۶ خروار پنبه را با وارخطایی روی بام یک تاکسی فرسوده مودل سال ۱۹۸۰ بار کرده اند و انتظار هم دارند که بار عظیم پنبه به سلامت به مقصد برسد. شاید محموله های کج وکول اگر از پر وزنی به پهلو نغلتد، بی گمان از اثر فقدان توازن بدنه های کلان پنبه چپه شدنی است.