-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۱۹, سه‌شنبه

جنرال دوستم به دکترغنی جواب رد داده است

سرور دانش دست خالی برگشت.گزارش های غیر رسمی مشعر اند که ارگ از اعلام دو بارۀ همدستی عطا محمد نور و محقق در دفاع از مطالبات جنبش ملی نگران است. می خواهند مشخص شود که آیا جنرال دوستم واقعاً از یک مسیر غیر دولتی به شمال وارد خواهد شد؟
 در کمال تلخی و استیصال به سرور دانش مآموریت داده اند که حدیث کهنه حسن نیت به گوش جنرال بخواند. درتلاش افتاده اند از جنرال دوستم دلجویی کرده و او را قانع کنند که با اسکورت دولت به کابل برگردد؛ اما اول باید مردم خود را از ادامۀ خیزش بازدارد. 

ورود احتمالی جنرال دوستم به مرز ها، زنگ خطر برای همه تلقی می شود.
جنرال دوستم این مطالبه را فی المجلس رد کرده و خواستار رهایی فوری قوماندان نظام و معرفی عوامل کشتار محافظان او شده است. 

محاسبه گذشته گرایان چنان بود که از عطا محمد نور، دست کم در کوتاه مدت، صدای مبارزه طلبی در برابر تمرکز گرایی های افراطی دکتر غنی شنیده نخواهد شد. با این حال، تاریخ شاهدی خواهد داد که یگانه چهره ای که در برابر سیاست ضد ملی ارگ قامت افراخت، نخست، استاد محقق بود.

کسانی به گوش مقامات خوانده اند که اکنون پشت گرمی امریکا و پاکستان در روند تلاش های جاری صلح فراهم آمده، بنا برین، برای یک دست سازی کامل سامانۀ دولت و نظام، بهترین فرصت است. 
پیوست به آن، گمانه زنی شده است که اختطاف نظام الدین قیصاری و قتل عام نفرات خاص او کم وبیش بخشی از شروط طالبان و مشورت های گلبدین بوده است که نتیجه ای معکوس به بار آورد. مقامات اردوی ملی در مجالس می گویند که دسته تروریستی که به نام کوماندو عمل می کند، مربوط اردوی ملی نمی باشد.
 درین حال از گام های حقیرانۀ «سرقوماندان اعلی» در دو قدمی مایک پمپئو می توان فهمید که اتوریته سرقوماندان خود خوانده، طبق معمول مصادره به مطلوب متحدان جهانی شده است. سیاست نفی نفوذ زیر ساختی جنرال دوستم در شمال، تا این لحظه، جواب نداد؛ اکنون مطالبات مردم، صرفاً آزادی قیصاری یا بازگشت جنرال دوستم نیست، برگزاری دادگاه و استعفای فوری دکترغنی و طرد مقامات جدیدی است که در حکومت های محلی جوزجان و فاریاب انتصاب یافته اند. احتمال پیوستن محور های ثالث سیاسی به شورای نجات بیشتر شده است.
 دکترغنی چه پذیرد چه نپذیرد، از سوی تقریباً همه احزاب سیاسی، متهم است که اردوی ملی را بی اعتبار کرده و با تشکیل یک گروه تروریستی شخصی، با تمام توان در تلاش اشتعال یک جنگ قومی است. اما درین کار تا کنون به هدف نرسیده است. اگر غنی به این بن بست به زودی نقطه پایان ندهد، وضع از کنترول برون خواهد شد.