-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۱۹, سه‌شنبه

نخستین هشداریۀ شورای نجات عنوانی قوای ناتو

در نامه آمده است که نشود ناتو شریک جرم حکومت کابل برضد مردم شمال باشد؟جنرال دوستم، عطا محمد نور و حاجی محمد محقق رهبران شورای نجات نامه ای هشدار آمیز به سران ناتو را امضاء کرده اند که در آن، اشاره شده است که کشور های عضو ناتو ممکن است شریک توطئه های ضد ملی حکومت غنی باشند. در نامه آمده است: « بیم داریم نشود که کشور های متحد افغانستان نا خواسته شریک جرم حکومت مرکزی علیه مردم ما شوند.
نماینده گان شما با شخصیت های مهم جریان های سیاسی و چهره های با نفوذ مردمی در تماس نیستند و فقط با همین حلقات درارگ دیدار می کنند. حال آن که ما « نظام طالبانی حامی تروریزم و دهشت افگنی را در همیاری با نیروهای بین المللی سقوط داده ایم. ما چاره ای جز مبارزه در جهت تامین آینده ای بهتر برای مردم خود نداریم و تحت هر نوع شرایط در کنار مردم باقی می مانیم.
ازین قرار، امکان قوی وجود دارد که این اردوگاه، حامد کرزی را به رهبری سیاسی خود برگزینند.