-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۲۱, پنجشنبه

ازبکستان در نقش پاکستان دوم

ناظران مطلع از اوضاع می گویند که مراکز تجمع بزرگ طالبان در خاک ازبکستان تاسیس شده است. همچنان کارشناسان قدیم روسی که در آوان جوانی در افغانستان خدمت کرده اند، مرکز عملیاتی وسیعی را در قلمرو ازبکستان به وجود آورده اند. اکنون شاکر کارگر می گوید که رهبران ازبکستان به دیدار رهبران طالب در قطر رفته اند تا آنان را به مشارکت در قدرت سیاسی در افغانستان تشویق کنند!