-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۱۴, پنجشنبه

دکترغنی، فیوز بم درشمال را بی موقع کش کرده است

اوضاع جاری چنان نیست که زیر ساخت های مقاومت نظامی جنرال دوستم این چنین آسان خاک و دود شود. 
خشم و خروش مردم ازبک در شمال، اندک اندک ماهیت سازماندهی شدۀ خود را نشان می دهد؛ همان گونه که دولت کابل براساس مشورۀ متحدان جهانی، ناگهان به ضرب و زور در برابر نیروهایی که عملن علیه داعش و طالب در آوردگاه مدافعه می کنند، روی آورده است. حذف نظام الدین قیصاری از صحنۀ مقاومت علیه داعش- طالب، دنبالۀ همان سناریوی حذف جنرال دوستم در دو سال پیش بود که هرچند تلفاتی جانگذاز بر جا نهاد، مگر به جایی نرسید. در هرحال، با تبعید جنرال دوستم، برنامه ای که سامان داده شده بود، به یک شکلی تحقق یافت.

اما دولت و متحدان جهانی به مرور شاهد ظهور یک جنرال دوستم ثانی در جنگ های شمال بودند؛ این درحالی است که تلاش ها برای انتقال بخش کلیدی قدرت به طالبان در سطح داخلی و خارجی در جریان است و ظهور فرمانده کله شخ ازبک به جای دوستم، باعث ایجاد یک محور عظیم نظامی در شمال می شد. کنار زدن عطا نور به تناسب دوستم سهل تر انجام گرفت اما کاریزمای جنرال دوستم در دسترس نیست تا مستقیم پا در گلویش گذاشته شود؛ درعوض، نفس مقاومت جاری، این احتمال را قوی می ساخت که ماشین جنگی جدیدی بر محور جنبش ملی در حال شکل گیری است.

دکترغنی در یک موقع نا مناسب، در واقع فیوز بم در سمت شمال را کش کرده است. باید در پس پرده در سطح منطقه مسایل مهمی در جریان باشد که این چنین، نا به هنگام برای شکستن ماشین مقاومت تنها دوستمی ها تصمیم گرفته شده باشد. هرگاه، دولت موفق به کنترول خیزش های پس از قیصاری نشود، وخطای محاسبه آشکار شود، احتمال ملیتاریزه شدن کل سمت شمال با اشتراک نیروهای جمیعت و حزب وحدت در محور فرماندهی جنبش ملی قوی است. هرچند نشانه هایی از معامله جنگ سالاران تاجک با اجندای دولت به چشم می خورد. در گذشته چنین رویداد هایی دیده شده و اکنون نیز اوضاع تابع کدام استثنایی نیست.
درین حال، خبرهای رسمی می رسانند که رصد اوضاع در شمال از سوی نیروهای خارجی و دولتی با احضاراتی فوق عادی در جریان است. حال پرسش این است که اردوی ملی تحت فرمان دکترغنی وارد یک جنگ خونبار با مردم محلی خواهد شد؟ ازبک ها راهی جز ایستاده گی ندارند. در قرا وقصبات، مردم ازبک صدمات سختی را در جنگ علیه داعش و طالب متحمل شده اند. بعد از جبهات داعش و طالب، این سومین محاذی است که از سوی دولت علیه آن ها باز شده است. گزینش نقیب الله فایق بر بهبودی اوضاع چندان اثری نخواهد داشت.