-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۲۴, یکشنبه

مکتب سوزی دو باره اوج گرفته است.صلح وجنگ افغانستان درفاصله هر پانزده یا بیست سال، یک ایستگاه بازگشت به نقطه اول دارد.