-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۳۱, یکشنبه

برحق ترین کنایه گزنده به سرقوماندان اعلی گذشته گرایی

سیامک هروی
به اثر کار خستگی ناپذیر، مفید و حیاتی شانزده ساعته مغز متفکر دوم جهان رییس‌صاحب جمهوری افغانستان که با رای پاک مردم و مغز خود به این جایگاه رسیده است از مقام چهل و دوم در تجارت به یک‌ صد هفتم ارتقاء کردیم. مبارک!
پیاز سرخ اعلی در فراه کیلوی یک افغانی! مردمی که می‌گویند چیزی برای خوردن ندارند بد می‌کنند و به رییس جمهوری اتهام ناروا می‌بندند، پیاز بخورند!