-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۶, شنبه

استقبال محتاطانه احمد ولی مسعود از ائتلاف نجات


اعلام ائتلاف احزاب سیاسی، بخش بزرگ جداشده از بدنهٔ حکومت در مقابل حکومت، عمق فروپاشی تیم حاکم، ناکار آمدی ریاست استبدادی و افتضاح سیاست دروغ، تبعیض و تفرقه را بنمایش گذاشت، آنچه سال‌های قبل پیش بین بودیم.
اگر وضعیت بحرانی حاکم مهار نگردد، به زودی شاهد فروپاشی کل نظام و تهدید کشور خواهیم بود.
در همچو اوضاع نا به هنجار نفاق و بی اعتمادی، نفس جمع شدن قوت های سیاسی در هر قالب ممکن یک قدم مثبت است. 
روی همرفته،  کشور ما برای گذار از شرایط سخت بحرانی موجود به وضعیت مطلوب نیاز تاریخی به نقش همه نخبگان سیاسی-مدنی در محور یک راهبرد قابل قبول در سطح ملی، منطقه و بین المللی به اساس یک وفاق ملی مردم دارد.‌