-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۴, پنجشنبه

ائتلاف نجات، مساوی به هیچ!

هریک از اعضا، برای گیر آوردن یک لقمه چرب تر می توانند با محور های دیگر گفت و گو کنند.

واکنش امرالله صالحوقتی ائتلاف ها، روی رهبری ، راهکار و اصولنامه به توافق نرسند و آن را به آینده موکول سازند تا به اصطلاح اهل خبره و فهم در رده دوم آن را ترتیب کند؛ یعنی کار شان هیچ. عدم توافق روی کاندیدای واحد و رهبری، معنایش این است که هر یک از اعضا، ساحۀ مانور را برای خود باز می گذارند و به احتمال زیاد در آستانه انتخابات، دور محور های مختلف گِرد می آیند. حد اقل تجربه ۱۰ سال اخیر همین بوده است. فشار از مرجع واحد، باعث واکنش واحد شده است؛ اما هویداست که کسی را در میان خود لایق رهبری و نامزدی برای احراز قدرت نمی بینند. این یعنی زحمت بی ثمر و گذرا. درین نوع ساختار ها اعضا می توانند با محور های دیگر داخل گفت و گو شوند و برای خود ارزش بلندتر جستجو نمایند و پیشنهاد چرب تر را بپذیرند و با جمع فعلی، ساده خداحافظی نمایند. من امیدوارهستم که تخمین من نادرست از آب به درآید و "این ها" بمانند بر عهدی که تنها فریادش کردند.