-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۳۱, یکشنبه

یونس قانونی با حنیف اتمر بر سر انتخابات سرگرم معامله است

این مسأله موقعیت یونس قانونی در جمیعت اسلامی و شورای حراست و ثبات را متزلزل خواهد کرد. خبر واصله به گزارشنامه افغانستان حاکی است که محمد یونس قانونی از اعضای ارشد شورای حرات وثبات، بدون مشوره با رهبران ردۀ اول آن جریان سیاسی، سرگرم معامله انتخاباتی با محمد حنیف اتمر است. آقای اتمر برای ورود به میدان رقابت انتخابات برای کسب کرسی ریاست جمهوری آماده می شود و مشورت های منظمی را با طرفداران خویش آغاز کرده است.
دکتر یاسین ضیاء معاون شورای امنیت ملی از جرئیات کامل مذاکرات قانونی با اتمر مطلع است. یونس قانونی، نه از نام جمیعت اسلامی، بلکه از آدرس «حوزه مقاومت» دریک تکت مشترک به حیث معاون اول آقای اتمر وارد انتخابات خواهد شد. 
این درحالی است که قرار گفته منبع اطلاع دهنده، مشارالیه با حامد کرزی نیز در زدوبند و تماس های نزدیک قرار دارد و از آن مسیر نیز اگر بختش گُل کند؛ به حیث معاون اول بیاید. 

منبع می گوید که استاد سیاف، به عنوان محور اصلی گروه های مجاهدین و مقاومت، ازین مراودات قانونی با اتمر ظاهراً آگاهی ندارد و قانونی، در خفا، مجاهدین شمال، جمیعت، و حوزه مقاومت و شورای حراست و ثبات را «سرجمع» معامله کرده است. 

در گزارش آمده است: « آقای قانونی حالا در هر مجلس یک واژه دگری را استفاده می کند و آن کلمه حوزه مقاومت است. چون این حوزه مقاومت یک انبار بی صاحب و متاع بی تعریف شده  است و میتواند از این آدرس خود را کلان آن ها معرفی کند.» زیرا هر جریان سیاسی دیگر، از خود رهبر و سکاندار دارد؛ مانند جمیعت به سروری صلاح الدین و حمایت استادعطا نور؛ تیم اصلاحات وهمگرایی به رهبری دکترعبدالله نیز سرجایش قرار دارد و مشارالیه نیز با همان واگن تشکیلاتی به میدان انتخابات خواهد رفت. فقط یک چیز بدون تشکیلات و بدون برنامه به نام حوزه مقاومت مانده است که قانونی قصد دارد از طریق آن به معاونت اول برسد و جمیعت و شورای حراست را دور بزند.