-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۴, پنجشنبه

از سخنان عطا نور

اما از جنگ سالار گفتن باکی نداریم. ما صدای این ملت ضعیف و کمرشکسته و محروم هستیم. به سوی یک انتخابات غیر واضح و پر از تقلب نخواهیم. ۶۷۹۰ کتابچه استیکر در اختیار متقلبان قرار گرفته است. خواهان پذیرش و گوش دادن به طرح احزاب سیاسی هستیم. یعنی رای غیر قابل انتقال. سیستم بایومیتریک. ملل متحد نباید بهانه جویی کند. این اداره هماهنگ کننده است. ملل متحد زیر سوال مردم ماست. 
قوای مسلح در بدترین حالت قرار است. تلفات و فرار بسیار افزایش یافته. این برای منافع ملی یک خطر است. مسئولان وزارت دفاع دروغ می سازند تا صرفاً سرقوماندان اعلی را خوش بسازند و تمام!