-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۱۳, چهارشنبه

۵۰۰ میلیارد دالر پول مواد مخدر در بانک های اروپایی نگهداری می شود

راشا تودی- رضا نافعی

وزیر داخله ایران اتحادیه اروپا را به دلیل خودداری از کمک به ایران مورد انتقاد قراداد. پاکستان و افغانستان بعنوان تولید کنندگان مواد مخدر شناخته می شوند. ایران از سال ۲۰۱۰ مبارزه  با جرائم مربوط به مواد مخدر را تشدید کرده است. بنظر دولت ایران از سال ۲۰۰۱ که امریکا افغانستان را اشغال کرد تولید مواد مخدر ۴۰ درصد افزایش یافته است.
رحمانی روز یکشنبه در یک مصاحبه مطبوعاتی به نمایندگان رسانه ها گفت: «من پیوسته به سیاستمداران اروپائی گفته ام شما مدعی هستید که مخالف پولشوئی هستید ولی۵۰۰ میلیارد دلار پول حاصل از فروش مواد مخدر به بانک های اروپا  سرازیر شده است». او گفت اتحادیه اروپا  حتی حاضر نشد سگ های رد یاب و دستگاههای اشعه ایکس در اختیار ایران بگذارد.
در ایران سالی ۳ هزار نفر در اثر مصرف مواد مخدر جان خود را از دست می دهند. گویا در ایران در حدود دو میلیون و هشتصد هزار نفر معتاد به مصرف مواد مخدر هستند. ایران راه اصلی انتقال مواد مخدر از افغانستان به اروپاست.