-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۷, یکشنبه

لازم نیست، هر فارسی زبان جمعیتی باشد


و هر کسی کی از شمال کشور است مربوط به اتحاد شمال یا شمالی تل والی باشد.
چنین پنداشتن راه خدا نیست.

جارالله منصوری
در کشور من هر فارسی زبان را مربوط به جمعیت اسلامی میدانند. این ذهنیت نمایانگر آنست که استقلال فکری، آزادی انتخاب و عقلانیت یک جماعت بزرگ کشور را زیر سوال برده اند. این ثواب نیست.
در کشور من هر کسی را کی مربوط به صفحات شمال کشور است از اتحاد شمالی میدانند و تمام حقوق مدنی و شهروندی آش را صلب میکنند، حق کارش را میگیرند. حق تحصیلش را میگیرند و حتی میخواهند حق زیستنش را نیز بگیرند. این انصاف نیست.

در یک نوار صوتی و تصویری مربوط به رجب طیب اردغان رئیس جمهور ترکیه چنین شنیدم که میگفت:

از پدرم پرسیدم، ما مربوط به کدام قوم هستیم؟ پدرم در پاسخ گفت، پسرم، پدر کلانت نیز از پدرش پرسیده بود که ما از کدام قوم هستیم؟
چون او یک شخصیت نهایت بادرایت و با بصیرت بود در پاسخ گفت ، زمان که در خاک گذاشته میشویم، فرشته ها از جانب خداوند می آیند و می پرسند:
۱- خدای تو کیست؟
۲- پیامبر تو کیست؟
۳- دین تو چیست؟
هر گز از قوم تو سوال نمی کنند. 
پس پسرم، ما از قوم انسانیت، از تبار انسانیت و از قبیله انسانیت هستیم که در زمره انسان ها خداوند ما را به فضل و کرمش به اسلام هدایت کرده است.
بدان ما از انسانیت هستیم کی خداوند کرامتش بخشیده است.
ما مسلمان هستیم کی خداوند هدایتش کرده است.
اگر تقوا داشتیم نزد خالق بهترینیم، اگر نداشتیم، قوم و زبان و سمت و رنگ و پوست نزد او هیچ ارزشی ندارد.

نه افغانیم نه ترک و نه تتاریم
چمن زادیم از یک شاخ ساریم

تمیز رنگ و بو بر ما حرام است
که ما پرورده یک نو بهاریم.

در نهایت همه انسانیم، باز مسلمانیم و افغانیم.