-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۲۲, جمعه

جنگ شمال با فرماندهان فاسد و بچه باز تلفات را افزایش داده

مردم خواهان محاکمۀ فرماندهان فاسد شده اند.مجیب ضیاء که از وقایع زنده تخار مطلع است گزارش کرد که جنرال عبدالرحمن آقتاش قوماندان امنیه تخار و صافی قوماندان کندک اردوی ملی مستقر در تخار، شب گذشته مجلس بزم وفساد آراسته و تا سپیده دم که نیروهای امنیتی سرگرم جنگ با دسته جات تروریستی بوده اند؛ هیچ کمکی نفرستاده اند. 
شاهدان دیگر گفته اند که این دو فساد سالار دولتی، در منطقه گاومالی مشغول بچه بازی و فسق بوده اند. گفته شده که این دو زالوی دولتی، تا ساعت هشت صبح در اتاق های شان در خواب بودند و مسئولیت خویش را این گونه به سر رسانده اند. این درحالی است که تلفات و پوسته فروشی نفرات اردوی ملی به وسیله قوماندانان شان در روز های اخیر به اوج رسیده است.
 گزارشی مشعر است که ۶۰ تن از جوانان مدافع در دشت ارچی کندز که دسته جمعی قتل عام شدند، قبلا در اثر مفاهمه قوماندانان بالاتر با شبکه های دشمن به فروش رسیده بودند. 
مردم محل خواستار محاکمه این دو فساد سالار شده اند؛ اما ارگان های فعال از سوی ارگ که بخشی از جنگ نیابتی علیه عناصر ضد طالبان به شمار می روند؛ به جان قوت های جنرال دوستم شمشیر تیز کرده اند.