-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۲۷, چهارشنبه

حکمتیار: حنیف اتمر عامل جنگ ارگ با مجاهدین است


گزارش های تائید شده اولیه مشعر اند که همزمان با دامنه گیری مخالفت ها بر ضد ارگ در ولایات شمال، اتحاد بین اتمر و گلبدین حکمتیار به ورشکسته گی کامل رفته است. به نظر می رسد که عمر هم پیمانی راست افراطی با چپ افراطی مستعجل بوده است. اما برخی گزارش ها دیگر حاکی اند که حکمتیار براساس تفاهم و سازه با غنی- اتمر به خیمه گاه مخالفان سیاسی ارگ وارد شده است. حقایق اصلی هنوز در پرده ابهام اند.
منبع خبری غیر رسمی به گزارشنامه افغانستان می گوید که همایون جریر به نقل از حکمتیار گفته است که حنیف اتمر یک منافق کار کشته و خادیست جهنمی است که هیچ گاه از سوگند خویش علیه گروه های جهادی انصراف نداده است.
حکمتیار اتمر را متهم کرده است که وی با اعمال نفوذ بر دکترغنی، قصداً می خواهد مجاهدان را با دولت وشخص غنی مواجه بسازد. از حکمتیار نقل شده که اتمر عامل اصلی غلیان مردم در شمال است و در نظر دارد با استفاده از سقوط اعتبار دکترغنی، خود در نقش میانجی و حلال مشکلات میان گروه ها ظاهر شود. 
جریر از زبان حکمتیار گفته است که غنی- اتمر سیاسیون زیادی از جمع گروه های مجاهدین را خریده است و از مدت ها پیش فرزندان آنان را در سطوح بالای دولت به شکل غلام بچه در قیمومیت گرفته است. 
در خبر بازهم اضافه شده است که تلاش های برای کشف حقایق اصلی در باره این که چه گونه رابطه حکمتیار با اتمر برهم خورده ( یا نوعی سازش دروغین است) هنوز نتیجه نداده است.