-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۲۵, دوشنبه

منابع اسرائیلی: رژیم ایران در آستانه فروپاشیتقریبا همه کارشناسان و مقامات سیاسی اسرائیل که در همایش پژوهشی در اورشلیم گرد آمده بودند، این ارزیابی را مطرح کردند که حکومت ایران به آستانه فروپاشی نزدیک می شود و تنها پرسش آن است که این رویداد چه هنگام رخ خواهد داد.

به گزارش رادیو پیام اسرائیل، یووال اشتانیتس وزیر انرژی، که همچنان پرونده امور ایران را در دست دارد و از وزیران ارشد کابینه محدود سیاسی – امنیتی در دولت کنونی محسوب می شود، از سخنرانان اصلی این همایش بود.

او در سخنان خود از جمله گفت: «این احتمال وجود دارد که رژیم کنونی در ایران، در ظرف یک سال آینده فروپاشد و علت آن می توان فشارهای اقتصادی بر آن کشور باشد»