-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۲۹, جمعه

اعلام رسمی صهیونیزم

اسرائیل قانون تازه ای را زیر عنوان کشور یهودی، نه عربی، زبان عبری، نه زبان عربی به تصویب رسانید. این قانون با ۶۷ رای موافق و ۵۵ رای مخالف به تصویب رسید. یعنی شمار موافقان و مخالفان فاصله زیادی با هم ندارد. خطر درست در همین نقطه است. احساس من این است که اسرائیل خطر و تنش دایمی تری را پیش خرید کرد. اپارتاید در هیچ جای دنیا فرجام خوش نداشته و عقب نشینی یا سقوط، سرنوشت محتوم آن بوده است. اسرائیل به این طریق بیمۀ احتمالی خود را در صورت سازش و همزیستی به خطر انداخت. آینده را کسی نمی داند...